Roseobase: Ruegeria pomeroyi DSS-3

Name: rrsA
Type: gene
Description:
Source: GenBank
Position: DSS3:261910..263364 (+ strand)
Length: 1455
Dbxref: GeneID:3196347
load_id: SPO_Sp16SA
locus_tag: SPO_Sp16SA
Parts:
Type: rRNA
Description:
Source: GenBank
Position: DSS3:261910..263364 (+ strand)
Length: 1455
Dbxref: GeneID:3196347
load_id: SPO_Sp16SA.r01
locus_tag: SPO_Sp16SA
parent_id: SPO_Sp16SA
product: 16S ribosomal RNA
Parts:
Type: exon
Description:
Source: GenBank
Position: DSS3:261910..263364 (+ strand)
Length: 1455
locus_tag: SPO_Sp16SA
parent_id: SPO_Sp16SA.r01
>rrsA class=Sequence position=DSS3:261910..263364 (+ strand)
AGAGTTTGAT CCTGGCTCAG AACGAACGCT GGCGGCAGGC CTAACACATG CAAGTCGAGC GCGCCCTTCG GGGTGAGCGG
CGGACGGGTT AGTAACGCGT GGGAACGTAC CCTTTGGTAG GGAATAGCCA CTGGAAACGG TGAGTAATAC CCTATGAGCC
CTTCGGGGGA AAGATTTATC GCCAAAGGAT CGGCCCGCGT TAGATTAGGT AGTTGGTGGG GTAATGGCCT ACCAAGCCTA
CGATCTATAG CTGGTTTTAG AGGATGATCA GCAACACTGG GACTGAGACA CGGCCCAGAC TCCTACGGGA GGCAGCAGTG
GGGAATCTTG GACAATGGGG GCAACCCTGA TCCAGCCATG CCGCGTGAGT GAAGAAGGCC TTAGGGTCGT AAAGCTCTTT
CGCCTGTGAA GATAATGACG GTAGCAGGTA AAGAAACCCC GGCTAACTCC GTGCCAGCAG CCGCGGTAAT ACGGAGGGGG
TTAGCGTTGT TCGGAATTAC TGGGCGTAAA GCGCGCGTAG GCGGACCAGA AAGTTGGGGG TGAAATCCCG GGGCTCAACC
CCGGAACTGC CTCCAAAACT CCTGGTCTTG AGTTCGAGAG AGGTGAGTGG AATTCCGAGT GTAGAGGTGA AATTCGTAGA
TATTCGGAGG AACACCAGTG GCGAAGGCGG CTCACTGGCT CGATACTGAC GCTGAGGTGC GAAAGTGTGG GGAGCAAACA
GGATTAGATA CCCTGGTAGT CCACACCGTA AACGATGAAT GCCAGTCGTC GGGTAGCATG CTGCTCGGTG ACACACCTAA
CGGATTAAGC ATTCCGCCTG GGGAGTACGG CCGCAAGGTT AAAACTCAAA GGAATTGACG GGGGCCCGCA CAAGCGGTGG
AGCATGTGGT TTAATTCGAA GCAACGCGCA GAACCTTACC AACCCTTGAC ATCCTCGGAC CGTCCCAGAG ATGGGTCTTT
CACTTCGGTG ACCGAGTGAC AGGTGCTGCA TGGCTGTCGT CAGCTCGTGT CGTGAGATGT TCGGTTAAGT CCGGCAACGA
GCGCAACCCA CACCCTTAGT TGCCAGCATT CAGTTGGGCA CTCTAGGGGA ACTGCCCGTG ATAAGCGGGA GGAAGGTGTG
GATGACGTCA AGTCCTCATG GCCCTTACGG GTTGGGCTAC ACACGTGCTA CAATGGCAGT GACAATGGGT TAATCCCAAA
AAACTGTCTC AGTTCGGATT GGGGTCTGCA ACTCGACCCC ATGAAGTCGG AATCGCTAGT AATCGCGTAA CAGCATGACG
CGGTGAATAC GTTCCCGGGC CTTGTACACA CCGCCCGTCA CACCATGGGA GTTGGGTCTA CCCGAAGACG GTGCGCCAAC
CTTTCGAGGA GGCAGCTGGC CACGGTAGGC TCAGCGACTG GGGTGAAGTC GTAACAAGGT AGCCGTAGGG GAACCTGCGG
CTGGATCACC TCCTT
>rrsA class=Sequence position=DSS3:261910..263364 (+ strand)
AGAGTTTGAT CCTGGCTCAG AACGAACGCT GGCGGCAGGC CTAACACATG CAAGTCGAGC GCGCCCTTCG GGGTGAGCGG
CGGACGGGTT AGTAACGCGT GGGAACGTAC CCTTTGGTAG GGAATAGCCA CTGGAAACGG TGAGTAATAC CCTATGAGCC
CTTCGGGGGA AAGATTTATC GCCAAAGGAT CGGCCCGCGT TAGATTAGGT AGTTGGTGGG GTAATGGCCT ACCAAGCCTA
CGATCTATAG CTGGTTTTAG AGGATGATCA GCAACACTGG GACTGAGACA CGGCCCAGAC TCCTACGGGA GGCAGCAGTG
GGGAATCTTG GACAATGGGG GCAACCCTGA TCCAGCCATG CCGCGTGAGT GAAGAAGGCC TTAGGGTCGT AAAGCTCTTT
CGCCTGTGAA GATAATGACG GTAGCAGGTA AAGAAACCCC GGCTAACTCC GTGCCAGCAG CCGCGGTAAT ACGGAGGGGG
TTAGCGTTGT TCGGAATTAC TGGGCGTAAA GCGCGCGTAG GCGGACCAGA AAGTTGGGGG TGAAATCCCG GGGCTCAACC
CCGGAACTGC CTCCAAAACT CCTGGTCTTG AGTTCGAGAG AGGTGAGTGG AATTCCGAGT GTAGAGGTGA AATTCGTAGA
TATTCGGAGG AACACCAGTG GCGAAGGCGG CTCACTGGCT CGATACTGAC GCTGAGGTGC GAAAGTGTGG GGAGCAAACA
GGATTAGATA CCCTGGTAGT CCACACCGTA AACGATGAAT GCCAGTCGTC GGGTAGCATG CTGCTCGGTG ACACACCTAA
CGGATTAAGC ATTCCGCCTG GGGAGTACGG CCGCAAGGTT AAAACTCAAA GGAATTGACG GGGGCCCGCA CAAGCGGTGG
AGCATGTGGT TTAATTCGAA GCAACGCGCA GAACCTTACC AACCCTTGAC ATCCTCGGAC CGTCCCAGAG ATGGGTCTTT
CACTTCGGTG ACCGAGTGAC AGGTGCTGCA TGGCTGTCGT CAGCTCGTGT CGTGAGATGT TCGGTTAAGT CCGGCAACGA
GCGCAACCCA CACCCTTAGT TGCCAGCATT CAGTTGGGCA CTCTAGGGGA ACTGCCCGTG ATAAGCGGGA GGAAGGTGTG
GATGACGTCA AGTCCTCATG GCCCTTACGG GTTGGGCTAC ACACGTGCTA CAATGGCAGT GACAATGGGT TAATCCCAAA
AAACTGTCTC AGTTCGGATT GGGGTCTGCA ACTCGACCCC ATGAAGTCGG AATCGCTAGT AATCGCGTAA CAGCATGACG
CGGTGAATAC GTTCCCGGGC CTTGTACACA CCGCCCGTCA CACCATGGGA GTTGGGTCTA CCCGAAGACG GTGCGCCAAC
CTTTCGAGGA GGCAGCTGGC CACGGTAGGC TCAGCGACTG GGGTGAAGTC GTAACAAGGT AGCCGTAGGG GAACCTGCGG
CTGGATCACC TCCTT

Please select the sequence type:


For the source code for this browser, see the Generic Model Organism Database Project.

Note: This page uses cookies to save and restore preference information. No information is shared.
Generic genome browser version 1.7